VEIKLA
SUGEBĖJIMAI
PROFESIJOS
SAVĘS VERTINIMAS
John L. HOLLAND SAVARANKIŠKO PROFESIJOS PASIRINKIMO KLAUSIMYNAS

        Šis savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas skirtas profesinės veiklos tyrimui ir planavimui: Jūsų interesus, sugebėjimus bei polinkius sieja su daugiau nei 1000 profesijų, gali patvirtinti Jūsų mintis apie būsimą profesiją arba pasiūlyti kitus variantus tolimesniam svarstymui.

Jūsų vardas, pavardė
Amžius
Surašykite profesijas, kurias pasirinktumėte, galvodami apie savo ateitį.